Tietosuojaperiaatteet

Tutustu yleisiin tietosuojaperiaatteisiin ja kuinka toteutamme niitä omassa toiminnassamme.

Yleiset tietosuojaperiaatteet

 • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • tietojen täsmällisyys
 • tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • tietojen eheys ja luotettavuus
 • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Siksi käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja lainmukaisesti.

Kuinka toteutamme yleisiä tietosuojaperiaatteita
 
 • Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia toimittaessamme lakisääteisiä tehtäviämme.
 • Henkilötietojen täsmällisyys tarkistetaan kuntalaisten asioidessa viranomaisten kanssa.
 • Henkilötietorekistereiden vastuuhenkilöt on ohjeistettu tarkistamaan säännöllisesti, että henkilötietoja sisältäviä manuaalisia tai digitaalisia tiedostoja ei säilytetä ilman perusteltua syytä, vaan nämä hävitetään asianmukaisesti.
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä toimista ja tilanteesta raportoidaan säännöllisesti tietotilinpäätöksessä. Riski- ja vaikutusarviot tehdään aina, kun käyttöön otetaan uusia prosesseja tai teknologiaa, joissa käsitellään henkilötietoja.
 • Oikeutus henkilötietojen käsittelyyn perustuu joko toimialaan liittyvään lakiin, sopimukseen tai sopimuksen valmisteluun tai suostumukseen.